Папероробні машини понад 4м ЦПП

240" (6 метрів) папероробна машина Voith

Код #ZW63595

Паперова машина Fourdrinier 180" (156" Trim) 2200 FPM

Код #ZW63251

Паперообробна машина Black Clawson 210" Рік 1998

Код #ZW63220

Папероробна машина Beloit LWC 270"

Код #ZW63273