Грануляторы Полимерной Пленки

400 kW Reg-Mac Film Densifier

Код #20122-1

690 HP Reg Mac Film Densifier

Код #20094-01

200HP Condux CV50 Densification Line

Код #ZP57332-1

200HP MGB Direct Connected Film Densifier

Код #ZP61571